Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

11/21 - Prachtige bestemming

Duisternis bedekt de aarde en donkerte de naties, maar over jou schijnt de HEER, zijn luister is boven jou zichtbaar. - Jesaja 60:2

Bijbeltekst(en)

Het nieuwe Jeruzalem

1Sta op en schitter, je licht is gekomen,

over jou schijnt de luister van de HEER.

2Duisternis bedekt de aarde

en donkerte de naties,

maar over jou schijnt de HEER,

zijn luister is boven jou zichtbaar.

3Volken laten zich leiden door jouw licht,

koningen door de glans van je schijnsel.

4Sla je ogen op, kijk om je heen:

ze stromen in drommen naar je toe;

je zonen komen van ver,

je dochters worden op de heup gedragen.

5Je zult stralen van vreugde als je het ziet,

je hart zal van blijdschap overslaan.

De schatten van de zee zullen je toevallen,

de rijkdom van vreemde volken valt je in de schoot.

6Een vloed van kamelen zal je land overspoelen,

jonge kamelen uit Midjan en Efa.

Uit Seba komen ze in groten getale,

beladen met wierook en goud.

Zij verkondigen de roemrijke daden van de HEER.

Jesaja 60:1-6NBV21Open in de Bijbel

In Psalm 39, 84 en 91 klinkt iets door van heimwee naar een wereld waar God werkelijk koning is. Jesaja 60 is een ontroerende profetie over zo’n wereld. Gods volk zal in Jeruzalem zijn, Gods heilige stad. De aarde is in duisternis gehuld (letterlijk, maar vooral ook figuurlijk: de duisternis van oorlog, van hongersnood, van ziekte, van alle dingen die mis kunnen gaan in ons leven), maar Gods licht schijnt helder vanuit zijn stad. En vanuit alle hoeken van de wereld worden mensen naar zijn licht getrokken. Wat een prachtig gezicht zal dat zijn: alle mensen samen, in de aanwezigheid van de Heer.

Jesaja richt zijn profetie op Jeruzalem en belooft de stad dat ze totaal vernieuwd zal worden. En hij voorspelt dat ze zal ‘stralen van vreugde’ en dat haar ‘hart van blijdschap [zal] overslaan’. In ons dagelijks leven kan het soms moeilijk zijn om ons te blijven richten op Gods nieuwe wereld. Maar deze profetie laat zien dat Gods toekomst echt iets is om naar uit te kijken. Die zal zo groots zijn dat we andere mensen erover willen vertellen (vers 6). Op dagen waarop we ons verdrietig, moe of depressief voelen, kan Jesaja 60 ons troosten en sterken. Onze eindbestemming is prachtig!

Wat helpt jou om gericht te blijven op Gods nieuwe wereld?

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.21.9
Volg ons