Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

10/21 - Schuilen bij God

Hij zal je beschermen met zijn vleugels, onder zijn wieken vind je een toevlucht, zijn trouw is een schild en pantser. - Psalm 91:4

Bijbeltekst(en)

1Wie in de beschutting van de Allerhoogste woont

en overnacht in de schaduw van de Ontzagwekkende,

2zegt tegen de HEER: ‘Mijn toevlucht, mijn vesting,

mijn God, op U vertrouw ik.’

3Hij bevrijdt je uit het net van de vogelvanger

en redt je van de dodelijke pest,

4Hij zal je beschermen met zijn vleugels,

onder zijn wieken vind je een toevlucht,

zijn trouw is een schild en pantser.

5De verschrikking van de nacht hoef je niet te vrezen,

ook de pijl niet die overdag op je afvliegt,

6noch de pest die rondwaart in het donker,

noch de plaag die toeslaat midden op de dag.

7Al vallen er duizend aan je linkerzijde

en tienduizend aan je rechterhand,

jou zal niets overkomen.

8Open je ogen en zie

hoe wie kwaad doen worden gestraft.

9U bent mijn toevlucht, HEER.

Als je mag wonen bij de Allerhoogste,

10zal het kwaad je niet bereiken,

geen plaag je tent ooit treffen.

11Zijn engelen geeft Hij opdracht

over je te waken waar je ook gaat.

12Op hun handen zullen zij je dragen,

je zult je voet niet stoten aan een steen.

13Leeuw en adder zul je vertrappen,

roofdier en slang vermorzelen.

14‘Ik zal bevrijden wie Mij liefheeft

en beschermen wie met mijn naam vertrouwd is.

15Wie Mij aanroept, geef Ik antwoord,

in de nood zal Ik bij hem zijn.

Ik zal hem bevrijden en met roem overladen,

16hem overvloed van dagen geven.

Ik zal zijn redding zijn.’

Psalmen 91:1-16NBV21Open in de Bijbel

Het zijn prachtige beelden die Psalm 91 ons aanreikt. Als een kwetsbare vogel schuilt de dichter onder de vleugels van de HEER, bij de machtige en sterke God.

Schuilen bij God is een geliefd beeld in de psalmen. Bij alles wat er speelt, zoeken de gelovigen in Israël hun toevlucht bij God. Psalm 91 veronderstelt een bedreigd bestaan. Het lied gaat over een mens in nood, die op de vlucht is en bij een heiligdom aanklopt, op zoek naar asiel: mag ik hier de nacht doorbrengen?

Ja, dat mag. Bij de God van Israël is plek voor elk mensenkind. Wie je ook bent, waar je je ook bevindt, God is een schuilplaats waar je veilig bent. God is een sterke arend die met zijn vleugels jou bescherming biedt.

Ik moet hierbij denken aan de dagboekaantekeningen van Jochen Klepper, Onder de schaduw van Uw vleugels. Klepper was een Duitse schrijver en dichter, die voor de oorlog trouwde met een Joodse weduwe. Gaandeweg merkte hij dat er voor hen geen veilige plek was in nazi-Duitsland. In die ingewikkelde en gevaarlijke tijd hebben Klepper en zijn vrouw samen ervaren dat ze veilig waren bij God. In een van zijn liederen schrijft Klepper: ‘Wanneer mijn hart, tot U geheven, het thuis herkent, dat Gij ons biedt, blijf, Vader, mij met licht omgeven, en al mijn klagen wordt een lied’ (Nieuw Liedboek 947:3).

Soms gaat je leven door een donker dal, zijn er geen gebaande wegen en heeft de pelgrimstocht geen duidelijk doel. Wie is God dan voor je? Lukt het je om Hem ook dan te zien als een God van nabij?

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.21.9
Volg ons