Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

1/21 - Brood en wijn

En Melchisedek, de koning van Salem, liet brood en wijn brengen. Hij was een priester van God, de Allerhoogste. - Genesis 14:18

Bijbeltekst(en)

14Toen Abram hoorde dat zijn neef gevangengenomen was, bracht hij allen op de been die in zijn huis opgegroeid waren en met de wapens konden omgaan – driehonderdachttien in getal – en hij achtervolgde Kedorlaomer en diens bondgenoten tot aan Dan. 15’s Nachts viel hij hen met zijn mannen van verschillende kanten tegelijk aan, versloeg hen en achtervolgde hen tot aan Choba, dat ten noorden van Damascus ligt. 16Alle buitgemaakte bezittingen heroverde hij. Ook zijn neef Lot wist hij veilig terug te brengen, met al zijn bezittingen, evenals de vrouwen en de andere krijgsgevangenen.

17Toen Abram na zijn overwinning op Kedorlaomer en de andere koningen terugkeerde, kwam de koning van Sodom hem tegemoet in de Sawevallei, de huidige Koningsvallei. 18En Melchisedek, de koning van Salem, liet brood en wijn brengen. Hij was een priester van God, de Allerhoogste, 19en sprak een zegen over Abram uit:

‘Gezegend zij Abram door God, de Allerhoogste,

schepper van hemel en aarde.

20Gezegend zij God, de Allerhoogste:

uw vijanden leverde Hij aan u uit.’

Abram gaf aan Melchisedek een tiende van wat hij had heroverd. 21De koning van Sodom verzocht Abram hem de mensen terug te geven, de bezittingen mocht Abram houden.

Genesis 14:14-21NBV21Open in de Bijbel

De koning van Sodom en Abram treffen elkaar in de buurt van Jeruzalem. Het verhaal meldt dat Melchisedek, de koning van Salem en priester, brood en wijn laat brengen.

Melchisedek wordt behalve koning ook priester genoemd. Daardoor krijgt deze scène met brood en wijn een bepaalde lading. Geen wonder dat binnen het christendom precies dit detail al snel wordt uitgelegd als een verwijzing naar het laatste avondmaal van Jezus en zijn leerlingen.

Daar is overigens niets mis mee, maar hier gaat het vooral om een uitdrukking van gastvrijheid. Abram en Melchisedek delen belangrijke eerste levensbehoeften met elkaar en beleven daar vreugde en verbondenheid aan.

Onze maatschappij is er niet (meer) op ingesteld en ingericht dat we mensen die op reis zijn iets te eten en te drinken aanbieden. Er moet een speciale reden zijn om zo’n moment van gastvrijheid te ervaren. Bijvoorbeeld als er iets te vieren is, of als er juist sprake is van grote nood. Dat laatste gebeurde in 2022, toen na de inval door Rusland grote aantallen vluchtelingen uit Oekraïne elders in Europa werden opgevangen. Het delen van brood en wijn – eten en drinken – brengt mensen met elkaar in verbinding – binnen de kerk én daarbuiten.

Welke maaltijd heeft ervoor gezorgd dat jij je echt met iemand anders verbonden voelde? Heb je daarin ook iets van God ervaren?

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.21.9
Volg ons