Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

‘Ik ben een opwekking’

Bijbeltekst(en)

4Terwijl Hij met hen at, gaf Hij hun deze opdracht: ‘Ga niet weg uit Jeruzalem, maar blijf daar wachten op wat de Vader heeft beloofd, waarover jullie van Mij hebben gehoord. 5Johannes doopte met water, maar binnenkort worden jullie gedoopt met de heilige Geest.’ 6Zij die daar bijeen waren, vroegen Hem: ‘Heer, gaat U dan binnen afzienbare tijd het koningschap over Israël herstellen?’ 7Hij antwoordde: ‘Het is niet aan jullie om te weten wat de Vader in zijn macht heeft vastgesteld over de tijd en het ogenblik waarop deze gebeurtenissen zullen plaatsvinden. 8Maar wanneer de heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen om mijn getuigen te zijn in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, tot aan de uiteinden van de aarde.’

Handelingen 1:4-8NBV21Open in de Bijbel

Door Hans Maat

We gaan er sinds vorige week – zij het voorzichtig – weer meer op uit. Hoewel de angst voor het ongrijpbare virus nog voelbaar is, willen we graag met vertrouwen naar de toekomst kijken. Toch heeft de toekomst iets onbestemds: wat moeten we verwachten van de komende tijd?
Het deed mij sterk denken aan de situatie van de discipelen in de periode tussen Pasen en Pinksteren. Vijftig dagen wachtten zij op dat geheimzinnige dat Jezus had aangekondigd: ‘Blijf in Jeruzalem totdat je kracht zult ontvangen en dan zul je mijn getuigen zijn, over heel de aarde.’
Pinksteren, ‘Pentecost’ betekent ‘vijftigste’. In de Bijbel zijn getallen nooit toevallig, en de timing was dan ook perfect. Pinksteren viel samen met het joodse festival van de oogst en dat is precies wat Pinksteren ook is: de grote oogst van mensen voor het koninkrijk van God.
Dat joodse festival bracht duizenden pelgrims naar Jeruzalem in een mix van culturen en talen. Dit eerste pinksterfeest werd een superspread-event met aan het einde van de dag 3000 nieuwe gelovigen. Niet gegrepen door een eng virus, maar door het krachtige werk van de heilige Geest.
De Geest kwam niet onopvallend en gecontroleerd of op anderhalve meter afstand. Zichtbaar en voelbaar viel de heilige Geest op de mensen, in een krachtige windvlaag en met tongen als van vuur. Om mensen te veranderen, in vuur en vlam te zetten, te bekrachtigen, tot geloof te brengen, te genezen en te bevrijden.
Daarom zeg ik geregeld vanaf de kansel of het podium: ‘Als de heilige Geest komt – in ons leven en onze kerk – dan komt Hij niet als een braaf jongetje op de achterste bank zitten. Nee, als Hij komt, dan komt Hij om de regie over te nemen en zet Hij je kerkbank onder stroom. Krachtstroom wel te verstaan.’
Velen onder ons vinden dat allemaal wat té spannend. ‘Dan maar geen opwekking’, hoor je ze haast denken. Maar als wij vervuld en gedoopt zijn met de heilige Geest, dan zijn we zelf een wandelende opwekking! Er brandt een vuur in ons. Of zoals een Engelstalige vriend zei: ‘I am a revival, I am a move of God.’
We kunnen op ons online-festival bidden om een opwekking. Maar als je je openstelt voor de heilige Geest, dan word je het zelf!

Om over na te denken: 
Ben je er klaar voor?

Hans Maat is binnen de Protestantse Kerk in Nederland directeur van het Evangelisch Werkverband. Ook is hij bekend als oprichter van de band Sela en schrijver van veel christelijke liederen. Hij verzorgt de aftrap van de digitale conferentie op vrijdagavond. Kijk op samenkerksamensterk.nl om het mee te beleven!

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.21.9
Volg ons