Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

3/5 Dagelijkse rust

Bijbeltekst(en)

27Alles is Mij toevertrouwd door mijn Vader. Niemand kent de Zoon behalve de Vader, en niemand kent de Vader behalve de Zoon, en iedereen aan wie de Zoon het wil openbaren.

28Kom allen bij Mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, Ik zal jullie rust geven. 29Neem mijn juk op je en leer van Mij: Ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan zullen jullie werkelijk rust vinden, 30want mijn juk is zacht en mijn last is licht.’

Matteüs 11:27-30NBV21Open in de Bijbel

Jezus zocht geregeld de rust op om op adem te komen. Weg van de mensenmassa ging Hij bidden op een eenzame plek. Ook in Jezus’ tijd waren mensen vermoeid en belast. Niet alleen vanwege de moeilijke omstandigheden waarin zij leefden (het land was immers bezet door de Romeinen). Maar ook omdat de religieuze wetten en voorschriften veel van hen eisten.

Jezus ziet het en zegt: ‘Als je zo moe bent, kom dan naar Mij. Mijn juk is licht.’ Het juk was in die tijd een beeld voor de lessen van de rabbi, de leraar. Jezus zegt dus: ‘Wat Ik van je vraag, wat Ik je wil leren is niet te moeilijk. Bij Mij vind je rust.’ Door bij Jezus te zijn leer je wat echt belangrijk is. Wat je prioriteit kunt geven in het leven. Wat echt voldoening geeft.

Bij Jezus is rust te vinden.

Schrijf eens op wat je deze dag allemaal hebt gedaan. Welke dingen voegden echt iets toe en gaven voldoening? Op welke momenten had je achteraf contact willen zoeken met God?

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.21.9
Volg ons