Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

2/5 De juiste keuze

Bijbeltekst(en)

16Dit zegt de HEER:

Je staat op een kruispunt, kijk goed!

Vraag na hoe de oude wegen liepen.

Welke weg leidt naar het goede?

Sla die in, en vind rust.

Maar zij zeggen: “Dat doen wij niet.”

17Ik stel wachters over jullie aan,

let op het geluid van hun ramshoorn.

Zij zeggen: “Dat doen wij niet.”

Jeremia 6:16-17NBV21Open in de Bijbel

Het bewandelen van de juiste weg geeft rust, schrijft de profeet Jeremia. Het volk staat voor de keuze: kiezen we voor het navolgen van de wetten en voorschriften van God of gaan we onze eigen weg? Dit principe van kiezen tussen twee wegen komt vaker voor in het Oude Testament (bijv. in Deut. 30:15-20).

Het volk wordt aangeraden om op dit kruispunt terug te kijken, om te reflecteren: welke oude wegen leidden tot rust? Rust is in dit opzicht ook de vrijheid van zorgen en vijanden (dus: vrede). De profeten raden het volk aan de oude paden van Gods wet en inzicht te gaan. Dan zal men rust vinden. Er moet een keuze gemaakt worden. Dat vraagt om een tijd van reflectie en bezinning. De oude paden zijn de wegen die God al vele keren heeft gewezen. Toch kiest het volk voor een andere richting, om niet Gods pad te gaan. Het volk ervaart daardoor geen rust, maar juist oorlog en ellende.

Vaak staan we voor een keuze, moeten we weten wat goed is om te doen. Het kan dan helpen om een tijd van reflectie te nemen, om te bedenken welke oude paden heilzaam waren. En wat God erover heeft gezegd.

Hoe neem jij belangrijke beslissingen?

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.21.9
Volg ons