Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

1/5 Rust

Bijbeltekst(en)

1Voor de koorleider. Op de wijs van Jedutun. Een psalm van David.

2Alleen bij God vindt mijn ziel haar rust,

van Hem komt mijn redding.

3Hij alleen is mijn rots en mijn redding,

mijn burcht, nooit zal ik wankelen.

4Hoe lang nog vallen jullie aan op één man

en bedreigen jullie hem met de dood?

Hij is als een muur die omvalt,

als een wal die op instorten staat.

5Zij willen hem van zijn hoogte storten,

de leugen is hun lust en hun leven,

een zegenwens ligt op hun lippen,

maar in hun hart verbergt zich een vloek. sela

6Zoek rust, mijn ziel, bij God alleen,

van Hem blijf ik alles verwachten.

7Hij alleen is mijn rots en mijn redding,

mijn burcht, ik zal niet wankelen.

8Bij God is mijn redding en mijn eer,

mijn machtige rots, mijn schuilplaats is God.

9Vertrouw op Hem, mijn volk, te allen tijde,

stort uw hart uit bij Hem,

God is onze schuilplaats. sela

10Niets dan lucht zijn de kinderen van Adam,

niets dan een leugen de mensenkinderen,

in de weegschaal gaan zij omhoog,

samen zijn zij lichter dan lucht.

11Vertrouw niet op geweld,

op iets vluchtigs als geroofd bezit,

ook al groeien geld en goed,

houd je hart ervan vrij.

12Eenmaal heeft God gesproken,

tweemaal heb ik het gehoord:

‘De macht is aan God.’

13U, Heer, bent liefdevol,

U beloont ieder mens

naar zijn daden.

Psalmen 62:1-13NBV21Open in de Bijbel

Rust. Wat verlangen veel mensen in deze tijd daarnaar. Maar waar vind je rust? De psalmist is er duidelijk over: bij God alleen. Daar komt je ziel tot rust (vers 2). Alleen bij Hem ben je veilig. Volgens het opschrift is dit een psalm van David. Of hij echt de auteur is, weten we niet, maar het conflict met andere mensen past wel bij bepaalde periodes in het leven van deze koning. David had niet bepaald een rustig leven. Sterker nog, tijdens het schrijven van deze psalm is zijn leven in gevaar (vers 4)! Toch weet hij heel kalm te reageren op zijn situatie, omdat hij zich op God richt. Het geloof dat God bij hem is en hem zal beschermen geeft David rust. In zijn lied richt hij zich niet langer op de woelige omstandigheden, maar op God, de Onveranderlijke, de Eeuwige. Wanneer je erop vertrouwt dat God alles in zijn hand heeft, kan er een rust op je neerdalen.

Beluister het lied ‘Stil, mijn ziel, wees stil’.

Hoe maan jij je ziel tot stilte? Is er een speciale plek waar jij tot rust komt?

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.21.9
Volg ons