Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

U bent bij mij

Bijbeltekst(en)

1Een psalm van David.

De HEER is mijn herder,

het ontbreekt mij aan niets.

2Hij laat mij rusten in groene weiden

en voert mij naar vredig water,

3Hij geeft mij nieuwe kracht

en leidt mij langs veilige paden

tot eer van zijn naam.

4Al gaat mijn weg

door een donker dal,

ik vrees geen gevaar,

want U bent bij mij,

uw stok en uw staf,

zij geven mij moed.

5U nodigt mij aan tafel

voor het oog van de vijand,

U zalft mijn hoofd met olie,

mijn beker vloeit over.

6Geluk en genade volgen mij

alle dagen van mijn leven,

ik verblijf in het huis van de HEER

tot in lengte van dagen.

Psalmen 23NBV21Open in de Bijbel

Deze woorden staan precies in het midden van Psalm 23. Het is de kern van wat de dichter wil zeggen: Al is het nog zo donker om mij heen, U bent bij mij.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.21.9
Volg ons