Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Weiden en hoeden

Bijbeltekst(en)

15Toen ze gegeten hadden, sprak Jezus Simon Petrus aan: ‘Simon, zoon van Johannes, heb je Mij lief, meer dan de anderen hier?’ Petrus antwoordde: ‘Ja, Heer, U weet dat ik van U houd.’ Hij zei: ‘Weid mijn lammeren.’ 16Nog eens vroeg Hij: ‘Simon, zoon van Johannes, heb je Me lief?’ Hij antwoordde: ‘Ja, Heer, U weet dat ik van U houd.’ Jezus zei: ‘Hoed mijn schapen,’ 17en voor de derde maal vroeg Hij hem: ‘Simon, zoon van Johannes, houd je van Me?’ Petrus werd verdrietig omdat Hij voor de derde keer vroeg of hij van Hem hield. Hij zei: ‘Heer, U weet alles, U weet toch dat ik van U houd.’ Jezus zei: ‘Weid mijn schapen. 18Werkelijk, Ik verzeker je, toen je jong was deed je zelf je gordel om en ging je waarheen je wilde, maar wanneer je oud wordt zal een ander je handen grijpen, je je gordel omdoen en je brengen waar je niet naartoe wilt.’

Johannes 21:15-18NBV21Open in de Bijbel

Door zijn vragen dwingt Jezus Petrus om in de spiegel te kijken. Hoe vaak vind jij de ontmoeting met Jezus pijnlijk?

Petrus kan vanuit zijn eigen ervaring andere gelovigen ‘weiden en hoeden’. Welke mensen kun jij met jouw ervaring tot steun zijn?

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.21.9
Volg ons