Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Wachten

Bijbeltekst(en)

4Terwijl Hij met hen at, gaf Hij hun deze opdracht: ‘Ga niet weg uit Jeruzalem, maar blijf daar wachten op wat de Vader heeft beloofd, waarover jullie van Mij hebben gehoord. 5Johannes doopte met water, maar binnenkort worden jullie gedoopt met de heilige Geest.’

Handelingen 1:4-5NBV21Open in de Bijbel

Laat God jou ook wel eens wachten? Hoe vul jij die wachttijd in?

Welke belofte van God en Jezus uit de Bijbel spreekt jou erg aan?

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.21.9
Volg ons