Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Vrede

Bijbeltekst(en)

36Terwijl ze nog aan het vertellen waren, kwam Jezus zelf in hun midden staan en zei: ‘Vrede zij met jullie.’ 37Verbijsterd en door angst overmand, meenden ze een geest te zien. 38Maar Hij zei tegen hen: ‘Waarom zijn jullie zo ontzet en waarom zijn jullie ten prooi aan twijfel? 39Kijk naar mijn handen en voeten, Ik ben het zelf! Raak Me aan en kijk goed, want een geest heeft geen vlees en beenderen zoals jullie zien dat Ik heb.’ 40Daarna toonde Hij hun zijn handen en zijn voeten. 41Omdat ze het van vreugde nog niet konden geloven en stomverbaasd waren, vroeg Hij hun: ‘Hebben jullie hier iets te eten?’ 42Ze gaven Hem een stuk geroosterde vis. 43Hij nam het aan en at het voor hun ogen op.

Lucas 24:36-43NBV21Open in de Bijbel

Jezus wenst iedereen die in Hem gelooft zijn vrede toe. Waar heb jij wel of geen vrede mee?

Ook na zijn opstanding is Jezus een mens van vlees en bloed. Hoe zie jij Jezus voor je als opgestane Heer?

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.21.9
Volg ons