Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Voor onze zonden gestorven

Bijbeltekst(en)

De opstanding van de doden

1Broeders en zusters, ik herinner u aan het evangelie dat ik u verkondigd heb, dat u hebt aangenomen, dat uw fundament is 2en uw redding – als u tenminste vasthoudt aan de boodschap zoals ik u die verkondigd heb. Anders bent u tevergeefs tot geloof gekomen. 3Het belangrijkste dat ik u heb doorgegeven, heb ik op mijn beurt ook weer ontvangen: dat Christus voor onze zonden is gestorven, zoals in de Schriften staat, 4dat Hij is begraven, dat Hij op de derde dag is opgewekt, zoals in de Schriften staat, 5en dat Hij is verschenen aan Kefas en vervolgens aan de twaalf. 6Daarna is Hij verschenen aan meer dan vijfhonderd broeders en zusters tegelijk, van wie er enkelen gestorven zijn, maar de meesten nu nog leven. 7Vervolgens is Hij aan Jakobus verschenen en daarna aan alle apostelen.

1 Korintiërs 15:1-7NBV21Open in de Bijbel

Hoe vaak sta jij er bij stil dat Jezus ook voor jouw zonden gestorven is?

Honderden mensen getuigden na Pasen dat ze Jezus levend en wel hebben gezien. Miljoenen mensen geloven vandaag nog steeds dat Hij leeft. Vind je dat een bemoedigende gedachte?

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.21.9
Volg ons