Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Volg mij

Bijbeltekst(en)

19Met deze woorden duidde Hij aan hoe Petrus zou sterven tot eer van God. Daarna zei Hij: ‘Volg Mij.’

20Toen Petrus zich omdraaide zag hij dat de leerling van wie Jezus veel hield hen volgde – de leerling die zich tijdens de maaltijd naar Jezus toegebogen had om te vragen wie het was die Hem zou uitleveren. 21Toen Petrus hem zag vroeg hij Jezus: ‘En wat gebeurt er met hem, Heer?’ 22Maar Jezus antwoordde: ‘Wanneer Ik wil dat hij in leven blijft totdat Ik kom, is dat niet jouw zaak. Jij moet Mij volgen.’

Johannes 21:19-22NBV21Open in de Bijbel

‘Volg Mij!’, dat zei Jezus tegen Petrus helemaal aan het begin (Marcus 1:17) en nu opnieuw na zijn opstanding. Hoe doe jij dat: Jezus volgen terwijl je telkens weer in een nieuwe levensfase terecht komt?

Gezonde belangstelling kan ook in ongezonde nieuwsgierigheid omslaan. Hoe makkelijk kun jij de levensweg van andere mensen aan Jezus overlaten?

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.21.9
Volg ons