Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Twijfel

Bijbeltekst(en)

9Want Gods bedoeling met ons is niet dat wij veroordeeld worden, maar dat wij gered worden door onze Heer Jezus Christus. 10Hij is voor ons gestorven opdat wij, of we nu op aarde zijn of gestorven zijn, samen met Hem zullen leven. 11Dus troost elkaar en wees elkaar tot steun, zoals u trouwens al doet.

1 Tessalonicenzen 5:9-11NBV21Open in de Bijbel

Twijfel jij wel eens aan Gods goede bedoeling met jou?

Wie is voor jou een voorbeeld van ‘samen met Jezus leven’?

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.21.9
Volg ons