Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Opstanding

Bijbeltekst(en)

3Petrus en de andere leerling gingen op weg naar het graf. 4Ze liepen beiden snel, maar de andere leerling rende vooruit, sneller dan Petrus, en kwam als eerste bij het graf. 5Hij boog zich voorover en zag de linnen doeken liggen, maar hij ging niet naar binnen. 6Even later kwam Simon Petrus en hij ging het graf wel in. Ook hij zag de linnen doeken, 7en hij zag dat de doek die Jezus’ gezicht bedekt had niet bij de andere doeken lag, maar apart opgerold op een andere plek. 8Toen ging ook de andere leerling, die het eerst bij het graf gekomen was, het graf in. Hij zag het en geloofde. 9Want ze hadden uit de Schrift nog niet begrepen dat Hij uit de dood moest opstaan. 10De leerlingen gingen terug naar huis.

Johannes 20:3-10NBV21Open in de Bijbel

Voor Petrus en Johannes geldt: ieder in z’n eigen tempo.
Hoe beleef jij de opstanding van Jezus vandaag?

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.21.9
Volg ons