Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

(On)geloof

Bijbeltekst(en)

11Terwijl de vrouwen onderweg waren, gingen enkele van de bewakers naar de stad. Daar vertelden ze de hogepriesters alles wat er gebeurd was. 12Die kwamen bijeen met de oudsten en ze besloten de soldaten een flinke som geld te geven 13en hun op te dragen: ‘Zeg maar: “Zijn leerlingen zijn ’s nachts gekomen en hebben Hem heimelijk weggehaald terwijl wij sliepen.” 14En mocht dit de gouverneur ter ore komen, dan zullen wij hem wel bepraten en ervoor zorgen dat jullie buiten schot blijven.’ 15Ze namen het geld aan en deden zoals hun was opgedragen. En tot op de dag van vandaag doet dit verhaal onder de Joden de ronde.

Matteüs 28:11-15NBV21Open in de Bijbel

Al is de waarheid nog zo snel, de leugen achtervolgt haar wel. Kunnen mensen in jouw omgeving niet geloven dat Jezus echt is opgestaan of willen ze het niet? Wat zit er ten diepste achter dat ongeloof?

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.21.9
Volg ons