Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Lievelingspsalm

Bijbeltekst(en)

44Hij zei tegen hen: ‘Toen Ik nog bij jullie was, heb Ik tegen jullie gezegd dat alles wat in de Wet van Mozes, bij de Profeten en in de Psalmen over Mij geschreven staat in vervulling moest gaan.’ 45Daarop maakte Hij hun verstand ontvankelijk voor het begrijpen van de Schriften.

Lucas 24:44-45NBV21Open in de Bijbel

In heel het Oude Testament gaat het al over Jezus Christus, zegt Jezus hier. Lees je lievelingspsalm en denk na over wat deze psalm voor jou met Jezus te maken heeft.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.21.9
Volg ons