Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Levend geloof

Bijbeltekst(en)

30Jezus heeft in het bijzijn van zijn leerlingen nog veel meer tekenen verricht, die niet in dit boek staan, 31maar deze zijn opgeschreven opdat u gelooft dat Jezus de messias is, de Zoon van God, en opdat u door te geloven leven ontvangt door zijn naam.

Johannes 20:30-31NBV21Open in de Bijbel

Wat had jij graag nog over Jezus geweten of van Hem willen horen?

Hoe houd jij je geloof in Jezus levend?

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.21.9
Volg ons