Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Leven na de dood

Bijbeltekst(en)

17Maar als Christus niet is opgewekt, is uw geloof nutteloos, bent u nog een gevangene van uw zonden 18en worden de doden die Christus toebehoren niet gered. 19Als wij alleen voor dit leven op Christus hopen, zijn wij de beklagenswaardigste mensen die er zijn.

20Maar Christus is werkelijk uit de dood opgewekt, als de eerste van de gestorvenen.

1 Korintiërs 15:17-20NBV21Open in de Bijbel

Hoe belangrijk is het geloof in een leven na de dood voor jou?

Zijn alle mensen die niet in Jezus geloven, te beklagen?

Zijn er zonden waar je nog in gevangen zit? Breng die in gebed bij Jezus.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.21.9
Volg ons