Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Koninkrijk van God

Bijbeltekst(en)

Jezus opgenomen in de hemel

1In mijn eerste boek, Theofilus, heb ik de daden en het onderricht van Jezus beschreven, vanaf het begin 2tot aan de dag waarop Hij in de hemel werd opgenomen, nadat Hij de apostelen die Hij door de heilige Geest had uitgekozen, had gezegd wat hun opdracht was. 3Dat Hij leefde heeft Hij hun na zijn lijden en dood herhaaldelijk bewezen door gedurende veertig dagen in hun midden te verschijnen en met hen over het koninkrijk van God te spreken.

Handelingen 1:1-3NBV21Open in de Bijbel

Waarover zou jij graag aanwijzingen van Jezus ontvangen?

Waar zie jij nu al iets van het koninkrijk van God?

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.21.9
Volg ons