Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Jezus ontmoeten

Bijbeltekst(en)

1Hierna verscheen Jezus weer aan de leerlingen, nu bij het Meer van Tiberias. Dat gebeurde als volgt. 2Bij het meer waren Simon Petrus en Tomas (dat is Didymus, ‘tweeling’), Natanaël uit Kana in Galilea, de zonen van Zebedeüs en nog twee andere leerlingen. 3Simon Petrus zei: ‘Ik ga vissen.’ ‘Wij gaan met je mee,’ zeiden de anderen. Ze stapten in de boot, maar de hele nacht vingen ze niets. 4Toen het al ochtend werd, stond Jezus op de oever. Maar de leerlingen wisten niet dat het Jezus was. 5Hij riep: ‘Hebben jullie iets te eten, jongens?’ ‘Nee,’ antwoordden ze. 6‘Gooi het net uit aan de rechterkant van het schip,’ riep Jezus, ‘dan lukt het wel.’ Ze wierpen het net uit, en er zat zo veel vis in dat ze het niet omhoog konden trekken. 7De leerling van wie Jezus veel hield zei tegen Petrus: ‘Het is de Heer!’ Zodra Simon Petrus dat hoorde, deed hij zijn bovenkleed aan – want hij was nauwelijks gekleed – en sprong in het water.

Johannes 21:1-7NBV21Open in de Bijbel

Petrus en de andere leerlingen gingen gewoon een nachtje vissen en ontmoeten onverwacht hun opgestane Heer. In welke gewone dingen of momenten zag je achteraf toch (iets van) Jezus?

Zoals gebruikelijk (zie Joh. 20:5-8) is Petrus meer extravert-impulsief en Johannes meer introvert-nadenkend. In welk type gelovige herken jij je het meest? Ben je daar tevreden mee of zou je ook wel wat meer van die andere kant willen hebben?

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.21.9
Volg ons