Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Houd Me niet vast

Bijbeltekst(en)

14Na deze woorden keek ze om en zag ze Jezus staan, maar ze wist niet dat het Jezus was. 15‘Waarom huil je?’ vroeg Jezus. ‘Wie zoek je?’ Maria dacht dat het de tuinman was en zei: ‘Als u Hem hebt weggehaald, vertel me dan waar u Hem hebt neergelegd, dan kan ik Hem meenemen.’ 16Jezus zei tegen haar: ‘Maria!’ Ze draaide zich om en zei: ‘Rabboeni!’ (Dit Hebreeuwse woord betekent ‘meester’.) 17‘Houd Me niet vast,’ zei Jezus. ‘Ik ben nog niet opgestegen naar de Vader. Ga naar mijn broeders en zeg tegen hen dat Ik opstijg naar mijn Vader, die ook jullie Vader is, naar mijn God, die ook jullie God is.’

Johannes 20:14-17NBV21Open in de Bijbel

9Bid daarom als volgt:

Onze Vader in de hemel,

laat uw naam geheiligd worden,

10laat uw koninkrijk komen,

laat uw wil gedaan worden

op aarde zoals in de hemel.

11Geef ons vandaag het brood

dat wij nodig hebben.

12Vergeef ons onze schulden,

zoals ook wij vergeven

wie ons iets schuldig is.

13En breng ons niet in beproeving,

maar red ons van het kwaad.

[Want aan U behoort het koningschap,

de macht en de majesteit,

in eeuwigheid. Amen.]

Matteüs 6:9-13NBV21Open in de Bijbel

Jezus zegt tegen Maria: ‘Houd Me niet vast.’ Hoe kun je Jezus op een verkeerde manier proberen vast te houden?
Na Pasen kan Jezus zeggen: ‘Mijn God en Vader is jullie God en Vader.’ Denk eens terug aan deze tekst wanneer je de volgende keer het Onzevader bidt!

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.21.9
Volg ons