Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Hoop

Bijbeltekst(en)

13Broeders en zusters, wij willen u niet in het ongewisse laten over degenen die u ontvallen zijn, zodat u niet hoeft te treuren, zoals anderen, die geen hoop hebben. 14Want als wij geloven dat Jezus is gestorven en is opgestaan, moeten wij ook geloven dat God door Jezus de doden bij zich zal halen, samen met Jezus zelf. 15Wij zeggen u met een woord van de Heer: wij, die in leven blijven tot de komst van de Heer, zullen de doden in geen geval voorgaan. 16Wanneer het signaal gegeven wordt, de aartsengel zijn stem verheft en de bazuin van God weerklinkt, zal de Heer zelf uit de hemel neerdalen. Dan zullen eerst de doden die Christus toebehoren opstaan, 17en daarna zullen wij, die nog in leven zijn, samen met hen op de wolken worden weggevoerd en gaan we in de lucht de Heer tegemoet. Dan zullen we altijd bij Hem zijn. 18Troost elkaar met deze woorden.

1 Tessalonicenzen 4:13-18NBV21Open in de Bijbel

Hoe geeft de opstanding van Jezus jou hoop als er in jouw nabije omgeving iemand overlijdt?

Rouwen christenen anders dan niet-christenen, denk je?

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.21.9
Volg ons