Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Hemelvaart

Bijbeltekst(en)

9Toen Hij dit gezegd had, werd Hij voor hun ogen omhooggeheven en opgenomen in een wolk, zodat ze Hem niet meer zagen. 10Terwijl Hij zo van hen wegging en zij nog steeds naar de hemel staarden, stonden er opeens twee mannen in witte gewaden bij hen. 11Ze zeiden: ‘Galileeërs, wat staan jullie naar de hemel te kijken? Deze Jezus, die uit jullie midden in de hemel is opgenomen, zal op dezelfde wijze terugkomen als jullie Hem naar de hemel hebben zien gaan.’

Handelingen 1:9-11NBV21Open in de Bijbel

Wat zou jouw eerste gevoel geweest zijn als je Jezus naar de hemel had zien gaan, denk je?

Hoe vaak sta jij erbij stil dat Jezus eens terugkomt? En hoe stel je je zijn terugkomst voor?

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.21.9
Volg ons