Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Getuigen

Bijbeltekst(en)

6Zij die daar bijeen waren, vroegen Hem: ‘Heer, gaat U dan binnen afzienbare tijd het koningschap over Israël herstellen?’ 7Hij antwoordde: ‘Het is niet aan jullie om te weten wat de Vader in zijn macht heeft vastgesteld over de tijd en het ogenblik waarop deze gebeurtenissen zullen plaatsvinden. 8Maar wanneer de heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen om mijn getuigen te zijn in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, tot aan de uiteinden van de aarde.’

Handelingen 1:6-8NBV21Open in de Bijbel

Welke dingen zou jij graag van God willen weten? En hoe makkelijk kun jij je erbij neerleggen dat God dat vaak voor Zichzelf houdt?

Wanneer kreeg jij van de Heilige Geest de kracht om vrijmoedig van je geloof in Jezus te getuigen?

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.21.9
Volg ons