Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Eerst zien, dan geloven

Bijbeltekst(en)

26Een week later waren de leerlingen weer bij elkaar en Tomas was er nu ook bij. Terwijl de deuren op slot zaten, kwam Jezus in hun midden staan. ‘Vrede zij met jullie!’ zei Hij, 27en daarna richtte Hij zich tot Tomas: ‘Leg je vingers hier en kijk naar mijn handen, en leg je hand in mijn zij. Wees niet langer ongelovig, maar geloof.’ 28Tomas antwoordde: ‘Mijn Heer, mijn God!’ 29Jezus zei tegen hem: ‘Omdat je Me gezien hebt, geloof je. Gelukkig zijn zij die niet zien en toch geloven.’

Johannes 20:26-29NBV21Open in de Bijbel

‘Eerst zien, dan geloven.’ In welke situaties merk je deze ‘Tomas-houding’ bij jezelf op?

‘De andere leerling’ begon het langzaam te geloven (zie maandag). Thomas werd in één keer over de streep getrokken. Hoe is dat proces van (gaan) geloven bij jou verlopen?

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.21.9
Volg ons