Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Witte Donderdag

Bijbeltekst(en)

20Nadat ze Hem zo hadden bespot, trokken ze Hem het purperen gewaad uit en deden Hem zijn kleren weer aan.

Toen brachten ze Hem naar buiten om Hem te kruisigen. 21Ze dwongen een voorbijganger die net de stad binnenkwam, Simon van Cyrene, de vader van Alexander en Rufus, om het kruis te dragen.

Marcus 15:20-21NBV21Open in de Bijbel

21Dat is uw roeping; ook Christus heeft geleden, omwille van u, en heeft u daarmee een voorbeeld gegeven. Treed dus in de voetsporen van Hem

1 Petrus 2:21NBV21Open in de Bijbel

13Groet Rufus, die door de Heer is uitgekozen, en zijn moeder, die ook voor mij een moeder is.

Romeinen 16:13NBV21Open in de Bijbel

Simon van Cyrene wordt kruisdrager tegen wil en dank. Wat stel jij je bij voor bij ‘lijden als roeping in het voetspoor van Jezus’ (1 Petrus 2:21)?

In Rom. 16:13 staat: ‘Groet Rufus, die door de Heer is uitgekozen, en zijn moeder, die ook voor mij een moeder is’. Wie zijn in het geloof een geestelijke vader en/of moeder voor jou (geweest)?

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.21.9
Volg ons