Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Verdriet

Bijbeltekst(en)

56Een dienstmeisje zag hem bij het vuur zitten, keek hem strak aan en zei: ‘Die man hoorde er ook bij!’ 57Maar hij ontkende het: ‘Mens, ik ken Hem niet eens!’ 58Even later merkte een ander hem op en zei: ‘Jij bent ook een van hen!’ Maar Petrus zei: ‘Welnee man, helemaal niet.’ 59En ongeveer een uur later zei nog iemand met grote stelligheid: ‘Zeker, die man was ook in zijn gezelschap, hij komt immers ook uit Galilea.’ 60Maar Petrus zei: ‘Ik weet niet waar je het over hebt.’ En op datzelfde moment, terwijl hij nog sprak, kraaide er een haan. 61De Heer draaide zich om en keek Petrus aan, en toen herinnerde Petrus zich de woorden van de Heer: ‘Nog voor vannacht de haan gekraaid heeft zul je Mij driemaal verloochenen.’ 62Hij ging naar buiten en huilde bitter.

Lucas 22:56-62NBV21Open in de Bijbel

Let eens op de ogen waarmee Jezus naar Petrus kijkt. Hoe zou Jezus naar jou kijken als je Hem vergeet of laat vallen?

Petrus huilt bittere tranen van berouw. Waarmee heb je Jezus het meest verdriet gedaan?

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.21.9
Volg ons