Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Stille Zaterdag

Bijbeltekst(en)

62De volgende dag, dus na de voorbereidingsdag, gingen de hogepriesters en de farizeeën samen naar Pilatus. 63Ze zeiden tegen hem: ‘Heer, het schoot ons te binnen dat die bedrieger, toen Hij nog leefde, gezegd heeft: “Na drie dagen zal Ik uit de dood worden opgewekt.” 64Geeft u alstublieft bevel om het graf tot de derde dag te bewaken, anders komen zijn leerlingen Hem heimelijk weghalen en zullen ze tegen het volk zeggen: “Hij is opgewekt uit de dood,” en die laatste leugen zal nog erger zijn dan de eerste.’ 65Pilatus antwoordde: ‘U kunt bewaking krijgen. Ga nu en regel het zo goed als u kunt.’ 66Ze gingen naar het graf en beveiligden het door het te verzegelen en er bewakers voor te zetten.

Matteüs 27:62-66NBV21Open in de Bijbel

Zelfs na zijn dood noemen de geestelijke leiders Jezus nog ‘die bedrieger’. Wat zeg jij tegen mensen die negatief over Jezus spreken?

De joodse leiders willen Jezus koste wat het kost in zijn graf houden. Maar ook al zie je het lang niet altijd, God laat Zich door niets of niemand tegenhouden. Neem een moment om Hem hiervoor te danken.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.21.9
Volg ons