Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Ik ben

Bijbeltekst(en)

3Judas ging ernaartoe, samen met de cohort soldaten en een aantal dienaren van de hogepriesters en de farizeeën. Ze waren gewapend en droegen fakkels en lantaarns. 4Jezus wist precies wat er met Hem zou gebeuren. Hij liep naar hen toe en vroeg: ‘Wie zoeken jullie?’ 5Ze antwoordden: ‘Jezus van Nazaret.’ ‘Ik ben het,’ zei Jezus, terwijl Judas, die Hem kwam uitleveren, erbij stond. 6Toen Hij zei: ‘Ik ben het,’ deinsden ze achteruit en vielen op de grond. 7Weer vroeg Jezus: ‘Wie zoeken jullie?’ en weer zeiden ze: ‘Jezus van Nazaret.’ 8‘Ik heb jullie al gezegd: “Ik ben het,”’ zei Jezus. ‘Als jullie Mij zoeken, laat deze mensen dan gaan.’ 9Zo moest zijn uitspraak in vervulling gaan: ‘Geen van hen die U Mij gegeven hebt, heb Ik verloren laten gaan.’

Johannes 18:3-9NBV21Open in de Bijbel

Jezus zegt letterlijk: ‘IK BEN!’ De soldaten vallen niet voorover om Hem te aanbidden, maar achterover van schrik. Wie is Jezus voor jou?

Jezus zorgt ervoor dat zijn volgelingen niet verloren gaan. Durf jij in deze tijd op Jezus te vertrouwen?

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.21.9
Volg ons