Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Goede Vrijdag

Bijbeltekst(en)

33Op het middaguur viel er duisternis over het hele land, die drie uur aanhield. 34Aan het einde daarvan, in het negende uur, riep Jezus met luide stem: ‘Eloï, Eloï, lema sabachtani?’, wat in onze taal betekent: ‘Mijn God, mijn God, waarom hebt U Mij verlaten?’ 35Toen de omstanders dat hoorden, zeiden enkelen van hen: ‘Hoor, Hij roept om Elia!’ 36Iemand ging snel een spons halen, dompelde die in water met azijn, stak de spons op een stok en probeerde Hem te laten drinken, terwijl hij zei: ‘Laten we nu maar eens zien of Elia komt om Hem eraf te halen.’ 37Nadat Jezus luid geroepen had, blies Hij de laatste adem uit. 38En het voorhangsel van de tempel scheurde van boven tot onder in tweeën. 39Toen de centurio, die recht tegenover Hem stond, Hem zo zijn laatste adem zag uitblazen, zei hij: ‘Werkelijk, deze mens was Gods Zoon.’

Marcus 15:33-39NBV21Open in de Bijbel

Jezus roept aan het kruis om zijn Vader. Hoe vaak roep jij tot God als je niet weet hoe het verder moet?

God zelf scheurt in de tempel het gordijn van boven naar beneden. Welke dingen staan nog tussen jou en God in?

Een Romein is erg onder de indruk van het sterven van Jezus. Wat vind jij het meest bijzondere aan Jezus?

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.21.9
Volg ons