Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

1e Paasdag

Bijbeltekst(en)

Het lege graf

1Toen de sabbat voorbij was, kochten Maria van Magdala en Maria, de moeder van Jakobus, en Salome geurige olie om Hem te balsemen. 2Op de eerste dag van de week gingen ze heel vroeg in de ochtend, vlak na zonsopgang, naar het graf. 3Ze zeiden tegen elkaar: ‘Wie zal voor ons de steen voor de ingang van het graf wegrollen?’ 4Maar toen ze opkeken, zagen ze dat de steen al was weggerold; het was een heel grote steen. 5Toen ze het graf binnengingen, zagen ze rechts een in het wit geklede jongeman zitten. Ze schrokken vreselijk. 6Maar hij zei tegen hen: ‘Wees niet bang. Jullie zoeken Jezus van Nazaret, die gekruisigd is. Hij is opgewekt uit de dood, Hij is niet hier; kijk, dat is de plaats waar Hij was neergelegd.

Marcus 16:1-6NBV21Open in de Bijbel

Ook na zijn dood bewijzen de vrouwen nog hun liefde aan Jezus. Op wat voor manier kun jij vandaag je liefde aan Jezus tonen?

De steen voor het graf was voor de vrouwen een hindernis dat ze niet op eigen kracht konden overwinnen. Waar zie jij tegen op, ook al weet je dat Jezus leeft?

De engel is een jongeman in witte kleren en brengt goed nieuws. Welke ‘engel’ kwam jou namens God ooit goed nieuws brengen?

Dit was de laatste aflevering van het leesplan ‘Oog voor detail’. Wij zouden het erg waarderen als je ons laat weten wat je er van vond.
Wil je verder lezen? Misschien is dit wat voor je:

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.21.9
Volg ons