Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Jezus onze hoop

Romeinen 8:18-26 en Romeinen 15:13

Bijbeltekst(en)

18Ik ben ervan overtuigd dat het lijden van deze tijd in geen verhouding staat tot de luister die ons in de toekomst zal worden geopenbaard. 19De schepping ziet er reikhalzend naar uit dat de luister van Gods kinderen openbaar wordt. 20Want de schepping is ten prooi aan zinloosheid, niet uit eigen wil, maar door Hem die haar daaraan heeft onderworpen. Maar er is hoop, 21omdat ook de schepping zelf zal worden bevrijd uit de slavernij van de vergankelijkheid en zal delen in de vrijheid en luister die Gods kinderen geschonken wordt. 22Wij weten dat de hele schepping nog altijd als in barensweeën zucht en lijdt. 23En zij niet alleen, ook wijzelf, die als voorschot de Geest hebben ontvangen, ook wij zuchten in onszelf in afwachting van de openbaring dat we kinderen van God zijn: de verlossing van ons sterfelijk bestaan. 24In deze hoop zijn we gered. Als we echter nu al zouden zien waarop we hopen, zou het geen hoop meer zijn. Wie hoopt er nog op wat hij al kan zien? 25Maar als wij hopen op wat we nog niet zien, blijven we in afwachting daarvan volharden. 26En bovendien komt de Geest onze zwakheid te hulp; wij weten immers niet wat we in ons gebed tegen God moeten zeggen, maar de Geest zelf pleit voor ons met woordloze zuchten.

Romeinen 8:18-26NBV21Open in de Bijbel

13Moge God, die ons hoop geeft, u in het geloof geheel en al vervullen met vreugde en vrede, zodat uw hoop steeds blijft toenemen door de kracht van de heilige Geest.

Romeinen 15:13NBV21Open in de Bijbel

De schepping zucht als in barensnood, schrijft Paulus aan de christenen in Rome. Ook nu, tweeduizend jaar later, zien we overal om ons heen dat de wereld lijdt. Kinderen sterven van de honger, dieren sterven uit, oogsten mislukken door droogte. Als je naar het nieuws kijkt, zou je er moedeloos van worden. En toch is er hoop. Want de ellende heeft niet het laatste woord. Dankzij Jezus is de toekomst hoopvol. Barensweeën leiden tot een nieuw begin, tot nieuw leven. Dit geloof, deze hoop voor morgen geeft ons kracht voor vandaag. Het vraagt geloof om te blijven verwachten, te blijven hopen. Want we kunnen nog niet zien waar we op hopen. Maar de Geest van God helpt ons om te blijven volhouden.

Vraag jij de Geest weleens om hulp en troost als je moedeloos wordt van het nieuws of berichten op sociale media?

Dit was de laatste aflevering van het leesplan over Hoop. Wij zouden het erg waarderen als je ons laat weten wat je er van vond.
Wil je verder lezen? Misschien is dit wat voor je:

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.21.9
Volg ons