Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Zegenend aanwezig

Bijbeltekst(en)

50Hij nam hen mee de stad uit, tot bij Betanië. Daar hief Hij zijn handen op en zegende hen. 51En terwijl Hij hen zegende, ging Hij van hen heen en werd opgenomen in de hemel. 52Ze aanbaden Hem en keerden in grote vreugde terug naar Jeruzalem. 53Ze waren voortdurend in de tempel, waar ze God loofden.

Lucas 24:50-53NBV21Open in de Bijbel

Hoe blij ben jij met de Hemelvaart van Jezus?

Op welke momenten merk jij dat Jezus ook in jouw leven zegenend aanwezig is?

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.21.9
Volg ons