Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Uitgekozen

Bijbeltekst(en)

21Daarom moet een van de mannen die steeds bij ons waren toen de Heer Jezus onder ons verkeerde, 22vanaf de doop door Johannes tot de dag waarop Hij in de hemel werd opgenomen, samen met ons getuigen van zijn opstanding.’

23Ze stelden twee mannen voor: Josef Barsabbas, die de bijnaam Justus had, en Mattias. 24Daarna baden ze als volgt: ‘U, Heer, doorgrondt ieders hart. Wijs van deze beide mannen degene aan die U gekozen hebt 25om als apostel zijn dienende taak te verrichten en de plaats in te nemen van Judas, die naar de voor hem bestemde plaats is gegaan.’ 26Ze lieten hen loten en het lot viel op Mattias. Hij werd aan de elf apostelen toegevoegd.

Handelingen 1:21-26NBV21Open in de Bijbel

Hoe worden in jouw gemeente leiders aangewezen? Wat vind je van die gang van zaken?

‘De mens wikt, God beschikt’ – wanneer heb jij dat ervaren?

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.21.9
Volg ons