Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Plotseling

Bijbeltekst(en)

De komst van de heilige Geest

1Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak waren ze allen bij elkaar. 2Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag, dat het huis waar ze zich bevonden geheel vulde. 3Er verschenen aan hen een soort vlammen, die zich als vuurtongen verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten, 4en allen werden vervuld van de heilige Geest en begonnen op luide toon te spreken in vreemde talen, zoals hun door de Geest werd ingegeven.

Handelingen 2:1-4NBV21Open in de Bijbel

De Heilige Geest komt toch nog ‘plotseling’. Wanneer werd jij voor het laatst aangenaam verrast door Gods aanwezigheid?

Wat betekent Pinksteren voor jou?

Hoe vaak sta jij er bij stil dat in Nederland niemand ons iets in de weg legt om als christenen voor ons geloof in Jezus uit te komen?

Dit was de laatste aflevering van het leesplan ‘Oog voor detail’. Wij zouden het erg waarderen als je ons laat weten wat je er van vond.
Wil je verder lezen? Misschien is dit wat voor je:

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.21.9
Volg ons