Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Met onze zwakheden meevoelen

Bijbeltekst(en)

Trouw blijven aan de belijdenis

14Nu wij een hooggeplaatste hogepriester hebben die de hemelsferen is doorgegaan, Jezus, de Zoon van God, moeten we vasthouden aan het geloof dat we belijden. 15Want deze hogepriester kan met onze zwakheden meevoelen omdat Hij, net als wij, in elk opzicht op de proef is gesteld, maar dan zonder te zondigen. 16Laten we dus zonder schroom de troon van Gods genade naderen, waar we telkens als we hulp nodig hebben barmhartigheid en genade vinden.

Hebreeën 4:14-16NBV21Open in de Bijbel

Wat zijn jouw zwakke punten als gelovige?

Jezus als ‘onze Man in de hemel’ – wat vind je van die gedachte?

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.21.9
Volg ons