Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Leerlingen maken

Bijbeltekst(en)

18Jezus kwam dichterbij en zei tegen hen: ‘Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde. 19Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, 20en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat Ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: Ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.’

Matteüs 28:18-20NBV21Open in de Bijbel

Wat betekent deze opdracht van Jezus voor jou?

Waaraan merk je dat Jezus ook vandaag echt met jou is?

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.21.9
Volg ons