Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Geest van de waarheid

Bijbeltekst(en)

26Wanneer de pleitbezorger komt die Ik van de Vader naar jullie zal zenden, de Geest van de waarheid, die van de Vader komt, zal die over Mij getuigen. 27Ook jullie moeten mijn getuigen zijn, want jullie zijn vanaf het begin bij Mij geweest.

Johannes 15:26-27NBV21Open in de Bijbel

Waar denk je aan bij het woord ‘getuigen’?

p wat voor manier getuigt de ‘Geest van de waarheid’ van Jezus, volgens jou?

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.21.9
Volg ons