Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Eensgezind gebed

Bijbeltekst(en)

12Daarop keerden de apostelen van de Olijfberg terug naar Jeruzalem. Deze berg ligt vlak bij de stad, op een sabbatsreis afstand. 13Toen ze in de stad waren aangekomen, gingen ze naar het bovenvertrek waar ze verblijf hielden: Petrus en Johannes, Jakobus en Andreas, Filippus en Tomas, Bartolomeüs en Matteüs, Jakobus, de zoon van Alfeüs, en Simon de Zeloot en Judas, de zoon van Jakobus. 14Eensgezind wijdden ze zich aan het gebed, samen met de vrouwen en met Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broers.

Handelingen 1:12-14NBV21Open in de Bijbel

Welke dingen breng jij regelmatig in je gebed bij God?

Hoe vind jij het om samen met anderen te bidden?

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.21.9
Volg ons