Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Buigen voor Jezus

Bijbeltekst(en)

9Daarom heeft God Hem hoog verheven en Hem de naam geschonken die elke naam te boven gaat, 10opdat in de naam van Jezus elke knie zich zal buigen, in de hemel, op de aarde en onder de aarde, 11en elke tong zal belijden: ‘Jezus Christus is Heer,’ tot eer van God, de Vader.

Filippenzen 2:9-11NBV21Open in de Bijbel

Buigen voor Jezus, wat betekent dat voor jou?

De naam van Jezus belijden, wat houdt dat voor jou in?

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.21.9
Volg ons