Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

6/7 Tomas: Geloven dóór kwetsbaarheid

Bijbeltekst(en)

24Een van de twaalf, Tomas (dat is Didymus, ‘tweeling’), was er niet bij toen Jezus kwam. 25Toen de andere leerlingen hem vertelden: ‘Wij hebben de Heer gezien!’ zei hij: ‘Alleen als ik de wonden van de spijkers in zijn handen zie en met mijn vingers kan voelen, en als ik mijn hand in zijn zij kan leggen, zal ik het geloven.’ 26Een week later waren de leerlingen weer bij elkaar en Tomas was er nu ook bij. Terwijl de deuren op slot zaten, kwam Jezus in hun midden staan. ‘Vrede zij met jullie!’ zei Hij, 27en daarna richtte Hij zich tot Tomas: ‘Leg je vingers hier en kijk naar mijn handen, en leg je hand in mijn zij. Wees niet langer ongelovig, maar geloof.’ 28Tomas antwoordde: ‘Mijn Heer, mijn God!’ 29Jezus zei tegen hem: ‘Omdat je Me gezien hebt, geloof je. Gelukkig zijn zij die niet zien en toch geloven.’

Johannes 20:24-29NBV21Open in de Bijbel

Misschien ken je wel het verhaal van de ‘ongelovige’ Tomas. Na Jezus’ sterven vertelden Jezus’ leerlingen aan Tomas dat ze Jezus in levenden lijve gezien hadden. Tomas wilde eerst Jezus’ wonden voelen, anders kon hij het niet geloven.

Een week later komt Jezus dan inderdaad naar de leerlingen toe. Hij laat Tomas zijn wonden zien en nodigt hem uit om zijn handen en zij aan te raken. ‘Wees niet langer ongelovig, maar geloof.’ Tomas erkent Jezus als zijn Heer en Jezus zegt: ‘Gelukkig zijn zij die niet zien en toch geloven.’

Vaak wordt dit verhaal zo uitgelegd dat Jezus de sceptische leerling bevrijdt van elke twijfel aan zijn opstanding. Toch kun je dit verhaal ook anders lezen.

Na Jezus’ opstanding waren zijn wonden niet weg. Jezus heeft alle last van de wereld op zich genomen, is zelfs door de poorten van de hel gegaan. De littekens zijn niet zomaar weg, er is geen makkelijk happy end. Jezus vereenzelvigt zich met iedereen die lijdt, die littekens heeft opgelopen in het leven, die beschadigd is, die twijfelt. Juist in de kwetsbaarheid wil Hij gevonden worden.

Jezus nodigt Tomas uit om de wonden te voelen, om ze aan te raken en ze zo heel dichtbij te laten komen. Zo is God ook bij jouw kwetsbaarheid. Juist dat is de plek waar geloof groeit en vernieuwd wordt.

Wat betekent het voor jou dat Jezus wonden en littekens had? Hoe kan geloof juist door de kwetsbaarheid heen groeien?

Lees ook eens 2 Korintiërs 12:6-10 over de manier waarop Paulus hiermee omgaat.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.21.9
Volg ons