Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

4/7 Jezus: Godverlatenheid

Bijbeltekst(en)

34Aan het einde daarvan, in het negende uur, riep Jezus met luide stem: ‘Eloï, Eloï, lema sabachtani?’, wat in onze taal betekent: ‘Mijn God, mijn God, waarom hebt U Mij verlaten?’

Marcus 15:34NBV21Open in de Bijbel

Soms voel je je misschien alleen in je geloofsvragen en -twijfels. God voelt ver weg en je voelt je vervreemd van christenen die zo overtuigd lijken te zijn van hun geloof. Toch ben je zeker niet de enige – en zelfs Jezus weet hoe het is om je volledig verlaten te voelen.

Het is het grote wonder: de ‘incarnatie’. Jezus, God zelf, is mens geworden en heeft rondgelopen op deze aarde. Maar nadat Jezus zich drie jaar heeft ingezet voor zijn missie, moet Hij gaan sterven. Hij wordt opgepakt, moet zijn eigen kruis dragen en wordt eraan gehangen.

Het is een indringend moment: Jezus, God zelf, die moet sterven. Hij zegt in het Aramees: ‘Eli, Eli, lema sabachtani?’, wat betekent: ‘Mijn God, mijn God, waarom hebt U mij verlaten?’ Jezus citeert hier Psalm 22:2, maar er gebeurt nog meer. Op dit moment, waarin Jezus het uitschreeuwt, ervaart Hij zelf wat Godverlatenheid is.

Sommige theologen zeggen dat Jezus, God zelf, op dit moment atheïst werd. Dat is natuurlijk een prikkelende stelling, maar Jezus heeft ook dan nog een relatie met God, ook al blijft het op dat moment stil aan de andere kant. Je kunt God alleen missen als je nog iets met Hem hebt. Hoe meer je met God hebt, hoe meer pijn het doet als Hij ver weg voelt.

Als je je door God verlaten voelt, laat dat ook juist een verlangen zijn naar contact met God, naar een relatie met Hem en het ervaren van zijn aanwezigheid.

Voel jij je weleens alleen in je geloofsvragen? Als je je door God verlaten voelt, wat voor verlangen zit daar bij jou dan achter?

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.21.9
Volg ons