Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

3/7 Jeremia: God is overal

Bijbeltekst(en)

23Ben Ik alleen een God van dichtbij,

ben Ik niet ook een God van ver? – spreekt de HEER.

24Als iemand zich verbergt,

zou Ik hem dan niet zien? – spreekt de HEER.

Ben Ik niet overal,

in de hemel en op aarde? – spreekt de HEER.

Jeremia 23:23-24NBV21Open in de Bijbel

Maakt het eigenlijk uit of je gelooft? Er zijn toch ook ongelovige mensen die een moreel goed leven leiden?
Jeremia spreekt de woorden van God en zegt dat God zowel een God van dichtbij is als een God van ver weg. God is overal, in de hemel en op aarde.

Of je nu al je leven lang christen bent of niets over het geloof wilt weten, God heeft met iedereen een verhaal, een geschiedenis. God weefde ieder mens in de buik van zijn of haar moeder en kent iedereen (Ps. 139). Soms twijfel je misschien en lijkt God ver weg, maar Jeremia laat zien dat God overal is.

Volgens theoloog Tomáš Halík verschillen gelovigen en atheïsten eigenlijk niet zoveel van elkaar. Atheïsten zijn alleen te ongeduldig. Als ze het mysterie van Gods verborgenheid ervaren, concluderen ze dat God niet bestaat.

Niet atheïsme, maar onverschilligheid is misschien wel het grootste gevaar. God wordt dan een leeg begrip waarbij je je schouders ophaalt. Ook de atheïst verhoudt zich tot God – en God verhoudt zich tot hem of haar. ‘Als iemand zich verbergt, zou Ik hem dan niet zien?’

God ziet ons allemaal en spreekt tot jou en mij, op een eigen manier. God is overal en door te bidden, de stilte op te zoeken en aandachtig te leven kun je Hem op het spoor komen.

Geloof jij dat God overal is? Wat missen volgens jou mensen die niet geloven? Hoe kom jij God op het spoor?

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.21.9
Volg ons