Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

2/7 Job: Leven zonder antwoorden

Bijbeltekst(en)

Jobs antwoord aan God en zijn verdere lot

1Nu antwoordde Job de HEER:

2‘Ik weet dat niets buiten uw macht ligt

en geen enkel plan voor U onuitvoerbaar is.

3Wie was ik dat ik, door mijn onverstand, uw besluit wilde toedekken?

Werkelijk, ik sprak zonder enig begrip,

over wonderen, te groot voor mij om te bevatten.

4U zei: “Luister, nu zal Ik spreken.

Ik zal je ondervragen, zeg Mij wat je weet.”

5Ik héb U horen spreken,

en nu heb ik gezien wie U bent.

6Daarom zal ik verder zwijgen,

nu vind ik troost voor mijn kommervol bestaan.’

Job 42:1-6NBV21Open in de Bijbel

Je mag geloofsvragen en -twijfels uitspreken naar God. Betekent dat ook dat je altijd antwoord krijgt? Daarvoor kijken we naar het verhaal van Job.

Job is een gelukkig, goed en gelovig mens. Hij heeft alles wat je maar kunt wensen, maar dat verandert snel. Hij verliest plotseling alles wat hij heeft en is in diepe rouw. Job schreeuwt het uit; al zijn angst, boosheid en verdriet komen eruit. Hij vervloekt zelfs de dag van zijn geboorte (Job 3:1).

Hoofdstukken lang geeft Job woorden aan zijn verdriet. Zijn vrienden reageren. Ze zoeken naar redenen waarom Job zo lijdt en denken dat het een straf van God is. Nergens klinkt nog een stem uit de hemel als antwoord. Er lijkt geen licht aan het einde van de tunnel te zijn.

Dan verschijnt God in een storm en zegt: ‘Waar was jij toen Ik de aarde grondvestte? Vertel het Me, als je zoveel weet’ (Job 38:4). God zet Job op z’n plek. Hij heeft niet altijd recht op antwoorden, maar hij mag weten dat God erbij is, in zijn lijden en zijn vragen, ook al lijkt God ver weg. Daar vindt Job troost in.

Er is niet altijd een reden waarom dingen gebeuren, ook al zouden we dat graag willen. Het verhaal van Job leert ons te leven zonder oplossing, zonder snelle antwoorden. Toch betekent dat niet dat God er niet bij is.

Als je je vragen en twijfels uitspreekt naar God, heb je dan het idee dat Hij dat hoort? Krijg je antwoord op je vragen of vaak niet?

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.21.9
Volg ons