Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Geloofstwijfel

NBV21 Jongerenbijbel

Heb je wel eens getwijfeld aan je geloof of aan dingen die je over God hebt geleerd? Dat is heel normaal. Sterker nog, twijfel kan je geloof zelfs sterker maken.

Het is belangrijk om te weten dat twijfel niet hetzelfde is als ongeloof. Ongeloof betekent dat je bewust kiest om niet te geloven, terwijl twijfel betekent dat je soms heen en weer geslingerd wordt tussen geloven en niet geloven.

Twijfel is een kans om dieper na te denken over je geloof. God wil dat je eerlijk tegen Hem bent over je twijfels, want dat maakt jullie relatie echter. Door je vragen te stellen, leer je meer en kan je geloof groeien.

Dus als je twijfelt, probeer het dan te zien als een kans om je geloof te verdiepen. Onderzoek je twijfels, stel vragen, en houd vast aan de hoop. Je geloof kan hierdoor uiteindelijk alleen maar sterker en veerkrachtiger worden.

Met dit leesplan ga je 7 dagen op zoek naar antwoorden met bekende personen uit de Bijbel.

Overdenkingen

1/7 Mozes: Geloofstwijfels uitspreken naar God lezen
2/7 Job: Leven zonder antwoorden lezen
3/7 Jeremia: God is overal lezen
4/7 Jezus: Godverlatenheid lezen
5/7 Maria: Geloven met hart en ziel lezen
6/7 Tomas: Geloven dóór kwetsbaarheid lezen
7/7 Geloofshelden lezen
Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.21.9
Volg ons