Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap
Dagvers | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Goed burgerschap - Romeinen 13:1-7

Bijbeltekst(en)

Het vertrouwen in de overheid heeft de afgelopen jaren een dieptepunt bereikt. Zijn politici en ambtenaren wel te vertrouwen? Hebben ze echt het beste met de burgers voor? Er zijn veel voorbeelden die het tegendeel lijken te bewijzen. In de tijd van Paulus was dat niet anders, of zelfs nog veel erger – de Romeinse overheid werd door veel mensen als wrede onderdrukkers gezien. Maar Paulus vindt het belangrijk dat christenen zich niet verzetten tegen de overheid. Hij is ervan overtuigd dat God zózeer de leiding over heel de aarde heeft dat Hij ook bepaalt welke wereldlijke overheden er regeren.

Geloof jij dat God bepaalt wie er regeren? Als jij voor de (wereld)leiders en de overheden in Nederland zou bidden, wat zou je dan vragen?

Luister naar deze overdenking

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.21.9
Volg ons