Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap
Dagvers | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Wees een medemens - Romeinen 12:9-21

Bijbeltekst(en)

9Laat uw liefde oprecht zijn. Verafschuw het kwaad en wees het goede toegedaan. 10Heb elkaar lief met de innige liefde van broeders en zusters en acht de ander hoger dan uzelf. 11Laat uw enthousiasme niet bekoelen, maar laat u aanvuren door de Geest en dien de Heer. 12Wees verheugd door de hoop die u hebt, wees standvastig wanneer u tegenspoed ondervindt, en bid onophoudelijk. 13Bekommer u om de noden van de heiligen en wees gastvrij. 14Zegen uw vervolgers; zegen hen, vervloek hen niet. 15Wees blij met wie zich verblijdt, heb verdriet met wie verdriet heeft. 16Wees eensgezind; wees niet hoogmoedig, maar zet uzelf aan tot nederigheid. Ga niet af op uw eigen inzicht. 17Vergeld geen kwaad met kwaad, maar probeer voor alle mensen het goede te doen. 18Stel, voor zover het in uw macht ligt, alles in het werk om met alle mensen in vrede te leven. 19Neem geen wraak, geliefde broeders en zusters, maar laat God uw wreker zijn, want er staat geschreven dat de Heer zegt: ‘Het is aan Mij om wraak te nemen, Ik zal vergelden.’ 20En ergens anders staat: ‘Als uw vijand honger heeft, geef hem dan te eten, als hij dorst heeft, geef hem dan te drinken. Dan stapelt u gloeiende kolen op zijn hoofd.’ 21Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede.

Romeinen 12:9-21NBV21Open in de Bijbel

Soms zou je willen dat je wraak mocht nemen: de ander betaald zetten wat hij of zij jou heeft aangedaan. Het kwaad vergelden, de ander straffen voor wat jou gebeurde – we zien het zo vaak om ons heen gebeuren. Maar Paulus roept op om het anders te doen. Doe altijd het goede voor een ander, ook als diegene jou kwaad heeft gedaan. Blijf verheugd, blijf volhouden, blijf bidden voor anderen, blijf vriendelijk en gastvrij, blijf bescheiden. Laat liefde je ‘wraak’ zijn: Gods liefde die door jou heen werkt en de ander (aan)raakt.

Wat kun jij doen om een medemens voor een ander te zijn, ook als hij of zij je kwaad heeft gedaan?

Luister naar deze overdenking

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.21.9
Volg ons