Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap
Dagvers | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Natuurgeweld - Psalm 29:1-11

Bijbeltekst(en)

1Een psalm van David.

Erken de HEER, o goden,

erken de HEER, zijn macht en majesteit,

2erken de HEER, de majesteit van zijn naam,

buig u voor de HEER in zijn heilige glorie.

3De stem van de HEER boven de wateren,

de God vol majesteit doet de donder rollen,

de HEER boven de wijde wateren,

4de stem van de HEER vol kracht,

de stem van de HEER vol glorie.

5De stem van de HEER splijt ceders,

de HEER splijt de ceders van de Libanon.

6Opspringen doet Hij de Libanon als een kalf

en de Sirjon als het jong van een wilde stier.

7De stem van de HEER ontbrandt in vurige vlammen,

8de stem van de HEER brengt de woestijn tot beven,

beven doet de HEER de woestijn van Kades.

9De stem van de HEER doet de hinden kalven

en de geiten hun jongen werpen.

‘Majesteit!’ roept heel zijn paleis.

10De HEER heeft zijn troon boven de vloed,

ten troon zit de HEER als koning voor eeuwig.

11De HEER zal macht aan zijn volk verlenen,

de HEER zal zijn volk zegenen met vrede.

Psalmen 29:1-11NBV21Open in de Bijbel

Een hele psalm over de kracht van Gods stem. Met zijn stem maakte God de schepping: licht, donker, bergen, zeeën, dieren en mensen. Met zijn stem kan God nog steeds grote dingen doen. Volgens de psalmist breekt Hij bomen in tweeën en laat Hij woestijnen schudden. Deze psalm is verbonden met de voorgaande psalm, Psalm 28. Daar gaat het in vers 2 en 6 over de stem van de dichter. Met die stem kan de dichter tot God bidden en smeken. Wij kunnen met onze stem niet de natuur in beweging zetten, maar wel de Heer over de natuur aanroepen, danken en prijzen.

Hoe kun jij je stem gebruiken om God te eren?

Luister naar deze overdenking

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.21.9
Volg ons