Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap
Dagvers | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Genezing - Marcus 7:31-37

Bijbeltekst(en)

31Hij vertrok weer uit de omgeving van Tyrus en ging via Sidon naar het Meer van Galilea, dwars door het gebied van de Dekapolis. 32Daar werd iemand bij Hem gebracht die doof was en gebrekkig sprak, en men smeekte Hem om deze man de hand op te leggen. 33Hij nam de man apart, weg van de menigte, stak zijn vingers in diens oren en raakte met speeksel zijn tong aan. 34Hij sloeg zijn blik op naar de hemel, zuchtte diep en zei tegen hem: ‘Effata!’, wat betekent: ‘Ga open!’ 35Daarop gingen zijn oren open, zijn tong kwam los en hij kon normaal spreken. 36Hij beval de omstanders om aan niemand te vertellen wat er gebeurd was; maar hoe strenger Hij het hun verbood, hoe meer ze het rondvertelden. 37De mensen waren geweldig onder de indruk en zeiden: ‘Alles wat Hij doet is goed: zelfs doven laat Hij horen en stommen laat Hij spreken.’

Marcus 7:31-37NBV21Open in de Bijbel

Jezus geneest de dove man op een speciale manier. Hij legt niet de handen op (waar om werd gevraagd), maar geneest op een heel zintuiglijke manier via zuchten, vingers in oren en speeksel op de tong. In deze genezing lijkt de gehele drie-eenheid aan het werk te zijn: de Vader in de hemel, de zucht (adem) van de heilige Geest en Jezus’ tastbare aanraking. Hierdoor gingen niet alleen de oren van de man open, maar ook zijn hart. Zijn mond loopt ervan over!

In hoeverre sta jij open voor Gods wonderen en wil jij hierover vertellen aan anderen?

Luister naar deze overdenking

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.21.9
Volg ons